3Dkanjers Discovery (uitgebreid) – inclusief Ultimaker 2+ Connect (VO)

 4.065,00 incl. BTW

Beschrijving

3Dkanjers Discovery (uitgebreid) – inclusief Ultimaker 2+ Connect (VO)

3Dkanjers Discovery (uitgebeid) is een volledige leerlijn waarmee een school direct een 3D-printer project kan opstarten. 3Dkanjers Discovery is een aanpak speciaal voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs, waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van de 3D-printer centraal staat.
Naast persoonlijke begeleiding vanuit 3Dkanjers, krijgen de leerkrachten en andere betrokkenen toegang tot het netwerk van 3Dkanjers en ontmoeten ze de ervaringen van andere leerkrachten.

3Dkanjers Discovery is basispakket en bevat:
• Uw eigen 3Dkanjers Coach die helpt bij het opzetten en uitvoeren van uw 3Dkanjers project. Onze coach blijft met uw school verbonden gedurende het totale project, soms wel een schooljaar lang.
• De Ultimaker 2+ Connect.
• De 3Dkanjers Discovery handreiking voor leerkrachten.
• De 3Dkanjers Discovery handreiking voor leerlingen.
• Aanvullend lesmateriaal (lesideeën en lessenseries).
• Installatie van de 3D-printer met uitgebreide intake workshop.
• Een terugkommiddag voor de betrokken leerkrachten.
• Een startbijeenkomst in de klas voor de leerlingen.
• Een follow-up bijeenkomst in de klas voor de leerlingen.
• Toegang tot de uitgebreide communitywebsite voor leerkrachten van 3Dkanjers.
• Diverse supportmogelijkheden zoals de 3Dkanjers Coach en de ServiceDesk.
• 3Dkanjers certificaat.
• Ondersteunend materiaal (posters, flyers, media informatie e.d.).
• Toegang tot landelijke bijeenkomst(en) en competities georganiseerd door 3Dkanjers.

Gevalideerd door registerleraar
De 3Dkanjers Experience en 3Dkanjers Discovery is gevalideerd door registerleraar met registratienummer HfokHBxgwe voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en is opgenomen in registerleraar.nl met 15 RU (registeruren). Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.