Hubelino Lesboek Woorden Leren

 5,95 incl. BTW

Beschrijving

Hubelino Lesboek Woorden Leren

Dit boekje is een lesbrief behorend bij Hubelino Woorden Leren. Deze set bevat een grote bouwplaat (14×10 noppen), vier kleine bouwplaten (6×8 noppen) en letterblokken. In deze lesbrief leest u diverse activiteiten die jonge kinderen (3-7 jaar) kunnen uitvoeren. Zowel op school als thuis kunnen kinderen na een korte uitleg zelfstandig met de opdrachten uit deze lesbrief aan de slag. Zo komen ze spelenderwijs in aanraking met letters en klanken.

Hubelino Educatieve sets
Naast de bekende knikkerbanen heeft Hubelino nu ook educatieve set: tellen, rekenen en woorden. Ook deze materialen sluiten perfect aan op Duplo en zijn dus goed te gebruiken om de kinderen spelenderwijs te laten leren. Bij sommige van de in deze lesbrief beschreven activiteiten heeft u gewone bouwstenen nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij Hubelino, Duplo voldoet ook.

Hoe leert een kind letters en klanken?
Letters maken deel uit van de wereld van kinderen. Zodra ze in de gaten hebben dat deze vormen (die we letters noemen) betekenis hebben, herkennen ze ze overal in. Ze zien de eerste letter van hun naam, zien de grote gele M langs de snelweg, of zien zelfs een stoel aan voor de letter h.
Vaak wordt gedacht dat kinderen in groep 3 leren lezen. Maar voordat kinderen kunnen leren lezen, moeten er belangrijke stappen gezet worden. Het herkennen en benoemen van letters is daar maar een klein stuk van. – Fonologisch bewustzijn: het kunnen omgaan met klanken. De kinderen kunnen een zin opdelen in woorden en een woord in klankstukken (pa-pe-gaai). Ook kunnen ze die klankstukken weer aan elkaar plakken tot een woord en bepalen welk woord langer is. Het woord kabouter is langer dan het woord reus, de kinderen zien het woord los van de betekenis. De kinderen kunnen rijmen: boom – droom – stoom – zoom.
– Fonemisch bewustzijn: het besef dat woorden uit fonemen (letterklanken) zijn opgebouwd. Een grafeem kan verschillende fonemen hebben: bek en beker zijn geschreven met dezelfde grafeem, maar de e heeft hierin drie verschillende fonemen. Een kind met een sterk fonemisch bewustzijn kan een woord opdelen in klanken (b-o-s) en die weer samenvoegen (bos), kan de positie van een klank bepalen (wat hoor je vooraan het woord tak?) en kan beginrijm toepassen (bos – bot – bok – bol).
Wanneer u de letters ziet als spijkers, zult u begrijpen dat een kind meer dan dat nodig heeft om iets te kunnen timmeren. Fonologisch en fonemisch bewustzijn, auditieve vaardigheden, maar ook visuele vaardigheden zijn belangrijke gereedschappen die het kind kan inzetten om te leren lezen.

Het herkennen van klanken, letters en andere auditieve vaardigheden staan beschreven in kerndoel 11. Meer over het schrijven (of tekenen) van letters vindt u onder kerndoel 5.

Extra opmerking: de letters die gebruikt zijn in Hubelino woorden zijn kapitaal, de hoofdletters. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk niet de letters die uw kind in groep 3 zal leren schrijven. Het zijn ook niet de letters die kinderen in boeken tegenkomen, we gebruiken hoofdletters alleen aan het begin van een zin of bijvoorbeeld een naam. In één van de activiteiten gaan de kinderen op onderzoek uit naar de verschillende vormen die een letter kan hebben. Het is niet erg kinderen erop te wijzen dat een letter er soms anders uitziet, maar wel dezelfde betekenis heeft. De letters Ä, Ö en Ü worden in de Nederlandse taal niet gebruikt, maar kunnen soms in namen voorkomen. U kunt deze desgewenst uit de doos halen.

De opbouw van een les
Elke activiteit begint met een korte beschrijving en een uitleg voor de kinderen. Zodra ze snappen wat de opdracht is, kunnen ze aan de slag. Voor u zijn enkele vragen beschreven, die u kunt stellen terwijl de kinderen bezig zijn. In de extra opmerkingen leest u hoe u de activiteit kunt aanpassen. Zo maakt u de activiteit iets makkelijker, moeilijker of aantrekkelijker, passend bij het niveau van de kinderen. Tot slot staat beschreven hoe u de activiteit kunt afsluiten.

6 lessen voor de groepen 1 t/m 3.

Doorgaans op voorraad.

Levertijd doorgaans: 2-5 werkdagen.